Skip to the content

Norske Skog er ny Holberg-favoritt

Holberg Norge fikk en avkastning på 0,3 % i oktober. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 17,2%. Fondets referanseindeks har i samme periode oppnådd en avkastning på 14,3%. Ny investering i april er Norske Skog.

Les hele artikkelen fra Hegnar her