Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

26.01.2023

Kurs

181,29

Siden oppstart*

7,8%

I år

5,7%

1 år

4,9%

3 år*

5,4%

5 år*

7,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 26. januar 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 7,8% - -
I år 5,7% - -
Siste 12 måneder 4,9% - -
Siste 3 år* 5,4% - -
Siste 5 år* 7,5% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Julie Vossgård

Analytiker/trader

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 26,8%
Integrated fisheries 18,7%
Value add. processing 11,7%
Kontanter 9,8%
NO CAPSIZE 9,7%
Other 23,3%

9,8%

Cash

8,8%

Bakkafrost

7,9%

Vinh Hoan

6,4%

SalMar ASA

5,8%

Austevoll Seafood ASA

5,1%

Lerøy Seafood Group

4,7%

Maruha Nichiro Corp

4,6%

Kyokuyo Co Ltd

4,4%

Oceana Group Ltd

4,3%

QL Resources Bhd

4,3%

Nichimo Co Ltd

4,3%

Mowi ASA

4,1%

Food & Life Companies Ltd

3,7%

Sanford Ltd/NZ

3,7%

Clover Corp. Ltd

3,6%

High Liner Foods Inc

3,2%

Toyo Suisan Kaisha

2,4%

Frosta AG

2,3%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,2%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

1,9%

Nordic Halibut AS

1,6%

Thai Union Frozen Products PCL

0,9%

Hagoromo Foods Corp

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 548 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%