Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

16.07.2019

Kurs

152,59

Siden oppstart*

10,1%

I år

3,5%

1 år

9,8%

3 år*

5,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 16. juli 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 16. juli

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 10,1% - -
I år 3,5% - -
Siste 12 måneder 9,8% - -
Siste 3 år* 5,7% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 25,3%
Integrated fisheries 18,8%
Value add. processing 17,1%
Integrated tuna 7,3%
Feed 6,1%
Other 25,4%

6,4%

Lerøy Seafood Group

6,1%

Vinh Hoan

6,0%

Bakkafrost

5,7%

Clearwater Seafoods Inc

5,1%

Oceana Group Ltd

4,7%

Sanford Ltd/NZ

4,7%

SalMar

4,6%

Mowi ASA

4,5%

Maruha Nichiro Corp

4,5%

Austevoll Seafood ASA

4,4%

Toyo Suisan Kaisha

4,3%

Fujicco Co Ltd

4,2%

Thai Union Frozen Products PCL

4,2%

Charoen Pokphand Foods PCL

3,7%

Tassal Group

3,2%

Kyokuyo Co Ltd

3,0%

High Liner Foods Inc

2,8%

QL Resources Bhd

2,8%

Nichimo Co Ltd

2,7%

Frosta AG

2,1%

Silla Co Ltd

2,1%

Central Proteinaprima Tbk PT

2,1%

Dongwon Industries Co Ltd

2,0%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

1,5%

Hagoromo Foods Corp

1,5%

Cash

1,3%

Seafresh Industry PCL

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 564 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%