Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

01.06.2023

Kurs

192,74

Siden oppstart*

8,3%

I år

12,4%

1 år

3,2%

3 år*

9,2%

5 år*

6,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 01. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,3% - -
I år 12,4% - -
Siste 12 måneder 3,2% - -
Siste 3 år* 9,2% - -
Siste 5 år* 6,9% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Julie Vossgård

Analytiker/trader

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 29,2%
Integrated fisheries 16,9%
Value add. processing 13,9%
NO CAPSIZE 10,1%
Pangasius 8,9%
Other 21,0%

9,6%

Bakkafrost

8,9%

Vinh Hoan

8,6%

SalMar ASA

5,7%

Cash

4,8%

Toyo Suisan Kaisha

4,6%

Kyokuyo Co Ltd

4,6%

Maruha Nichiro Corp

4,4%

QL Resources Bhd

4,4%

Mowi ASA

4,3%

Oceana Group Ltd

4,2%

Austevoll Seafood ASA

4,1%

Food & Life Companies Ltd

4,0%

High Liner Foods Inc

4,0%

Nichimo Co Ltd

3,9%

Clover Corp. Ltd

3,8%

Sanford Ltd/NZ

3,5%

Lerøy Seafood Group

3,1%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

2,9%

Frosta AG

2,2%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,1%

Nordic Halibut AS

1,4%

Thai Union Frozen Products PCL

0,9%

Hagoromo Foods Corp

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 562 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 1 000

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %