Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

29.10.2020

Kurs

148,47

Siden oppstart*

7,2%

I år

-1,2%

1 år

-3,5%

3 år*

4,3%

5 år*

7,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 29. oktober 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 29. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 7,2% - -
I år -1,2% - -
Siste 12 måneder -3,5% - -
Siste 3 år* 4,3% - -
Siste 5 år* 7,4% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 27,4%
Integrated fisheries 18,7%
Value add. processing 14,6%
Pangasius 8,5%
Shellfish wildcatch 6,0%
Other 24,8%

8,5%

Vinh Hoan

7,4%

Lerøy Seafood Group

6,3%

Bakkafrost

6,0%

Clearwater Seafoods Inc

5,6%

Austevoll Seafood ASA

4,9%

SalMar

4,7%

Mowi ASA

4,5%

Oceana Group Ltd

4,4%

Sanford Ltd/NZ

4,2%

Frosta AG

4,2%

Maruha Nichiro Corp

4,1%

Tassal Group

4,0%

Nichimo Co Ltd

3,9%

QL Resources Bhd

3,8%

Cash

3,6%

Fujicco Co Ltd

3,4%

Charoen Pokphand Foods PCL

3,1%

High Liner Foods Inc

2,8%

Toyo Suisan Kaisha

2,6%

Kyokuyo Co Ltd

2,6%

Hagoromo Foods Corp

1,9%

Thai Union Frozen Products PCL

1,9%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

1,4%

Silla Co Ltd

0,2%

Central Proteinaprima Tbk PT

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 430 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%