Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

17.09.2021

Kurs

176,46

Siden oppstart*

9,0%

I år

13,9%

1 år

17,2%

3 år*

5,9%

5 år*

6,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 17. september 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 17. september

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,0% - -
I år 13,9% - -
Siste 12 måneder 17,2% - -
Siste 3 år* 5,9% - -
Siste 5 år* 6,7% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 31,4%
Integrated fisheries 20,1%
Value add. processing 15,1%
Pangasius 9,5%
Feed 6,0%
Other 17,9%

9,5%

Vinh Hoan

8,5%

Bakkafrost

8,1%

Lerøy Seafood Group

7,6%

Austevoll Seafood ASA

4,6%

Oceana Group Ltd

4,6%

Tassal Group

4,4%

Mowi ASA

4,3%

SalMar ASA

4,0%

Sanford Ltd/NZ

4,0%

High Liner Foods Inc

3,9%

Frosta AG

3,8%

Maruha Nichiro Corp

3,8%

Clover Corp. Ltd

3,1%

Nichimo Co Ltd

3,1%

Thai Union Frozen Products PCL

3,0%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

3,0%

Charoen Pokphand Foods PCL

2,8%

QL Resources Bhd

2,6%

Cash

2,6%

Kyokuyo Co Ltd

2,4%

Fujicco Co Ltd

2,4%

Toyo Suisan Kaisha

1,8%

Hagoromo Foods Corp

1,5%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

0,6%

Arctic Fish Holding AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 542 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%