Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

29.06.2022

Kurs

182,19

Siden oppstart*

8,5%

I år

6,2%

1 år

6,2%

3 år*

7,5%

5 år*

7,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 29. juni 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 29. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,5% - -
I år 6,2% - -
Siste 12 måneder 6,2% - -
Siste 3 år* 7,5% - -
Siste 5 år* 7,0% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 32,5%
Integrated fisheries 19,7%
Kontanter 9,9%
Value add. processing 9,7%
Pangasius 8,8%
Other 19,4%

9,9%

Cash

8,8%

Vinh Hoan

8,8%

Bakkafrost

7,9%

Austevoll Seafood ASA

7,5%

Lerøy Seafood Group

4,4%

Mowi ASA

4,4%

Tassal Group

4,3%

SalMar ASA

4,3%

Oceana Group Ltd

4,0%

Kyokuyo Co Ltd

3,9%

Maruha Nichiro Corp

3,8%

Clover Corp. Ltd

3,6%

Sanford Ltd/NZ

3,4%

Nichimo Co Ltd

3,1%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

3,1%

QL Resources Bhd

2,9%

High Liner Foods Inc

2,8%

Frosta AG

2,3%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,2%

Nordic Halibut AS

1,7%

Toyo Suisan Kaisha

1,5%

Thai Union Frozen Products PCL

0,8%

Hagoromo Foods Corp

0,6%

Arctic Fish Holding AS

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 581 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%