Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

21.01.2021

Kurs

154,75

Siden oppstart*

7,7%

I år

-0,1%

1 år

0,7%

3 år*

7,0%

5 år*

8,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 21. januar 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 21. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 7,7% - -
I år -0,1% - -
Siste 12 måneder 0,7% - -
Siste 3 år* 7,0% - -
Siste 5 år* 8,9% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 29,7%
Integrated fisheries 18,9%
Value add. processing 14,2%
Pangasius 7,5%
Shellfish wildcatch 6,6%
Other 23,1%

9,1%

Lerøy Seafood Group

7,5%

Bakkafrost

7,5%

Vinh Hoan

6,9%

Austevoll Seafood ASA

6,6%

Clearwater Seafoods Inc

4,7%

Mowi ASA

4,5%

SalMar ASA

4,3%

Sanford Ltd/NZ

4,2%

Frosta AG

4,1%

Oceana Group Ltd

4,0%

High Liner Foods Inc

3,9%

Tassal Group

3,6%

Maruha Nichiro Corp

3,6%

Cash

3,4%

Nichimo Co Ltd

3,1%

Charoen Pokphand Foods PCL

3,1%

QL Resources Bhd

3,0%

Fujicco Co Ltd

2,6%

Kyokuyo Co Ltd

2,5%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,2%

Toyo Suisan Kaisha

2,0%

Hagoromo Foods Corp

1,8%

Thai Union Frozen Products PCL

1,6%

Clover Corp. Ltd

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 489 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%