Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

12.09.2019

Kurs

150,50

Siden oppstart*

9,4%

I år

2,1%

1 år

1,6%

3 år*

6,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 12. september 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 12. september

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,4% - -
I år 2,1% - -
Siste 12 måneder 1,6% - -
Siste 3 år* 6,1% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 24,5%
Integrated fisheries 18,6%
Value add. processing 16,8%
Integrated tuna 7,1%
Feed 6,6%
Other 26,4%

6,6%

Lerøy Seafood Group

6,4%

Clearwater Seafoods Inc

6,0%

Bakkafrost

5,8%

Vinh Hoan

4,9%

Oceana Group Ltd

4,8%

Austevoll Seafood ASA

4,5%

Fujicco Co Ltd

4,5%

Charoen Pokphand Foods PCL

4,5%

Sanford Ltd/NZ

4,4%

Maruha Nichiro Corp

4,4%

Mowi ASA

4,3%

SalMar

4,3%

Toyo Suisan Kaisha

3,9%

High Liner Foods Inc

3,6%

Thai Union Frozen Products PCL

3,3%

Kyokuyo Co Ltd

3,2%

Tassal Group

2,9%

QL Resources Bhd

2,8%

Nichimo Co Ltd

2,5%

Frosta AG

2,2%

Central Proteinaprima Tbk PT

2,1%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

1,9%

Dongwon Industries Co Ltd

1,9%

Silla Co Ltd

1,8%

Cash

1,6%

Hagoromo Foods Corp

0,9%

Seafresh Industry PCL

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 581 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%