Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

20.04.2021

Kurs

163,83

Siden oppstart*

8,4%

I år

5,7%

1 år

13,4%

3 år*

6,0%

5 år*

7,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 20. april 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 20. april

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,4% - -
I år 5,7% - -
Siste 12 måneder 13,4% - -
Siste 3 år* 6,0% - -
Siste 5 år* 7,4% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 29,9%
Integrated fisheries 19,9%
Value add. processing 14,8%
Pangasius 7,8%
Feed 6,1%
Other 21,5%

8,4%

Lerøy Seafood Group

8,2%

Bakkafrost

7,8%

Vinh Hoan

7,7%

Austevoll Seafood ASA

5,8%

Cash

4,5%

Mowi ASA

4,5%

SalMar ASA

4,3%

Tassal Group

4,2%

Sanford Ltd/NZ

4,2%

High Liner Foods Inc

4,2%

Oceana Group Ltd

4,1%

Frosta AG

3,9%

Clover Corp. Ltd

3,8%

Maruha Nichiro Corp

3,4%

Nichimo Co Ltd

3,1%

Charoen Pokphand Foods PCL

2,9%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,9%

QL Resources Bhd

2,6%

Fujicco Co Ltd

2,5%

Toyo Suisan Kaisha

2,4%

Kyokuyo Co Ltd

2,2%

Thai Union Frozen Products PCL

1,8%

Hagoromo Foods Corp

0,6%

Arctic Fish Holding AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 518 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%