Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

22.05.2019

Kurs

147,97

Siden oppstart*

9,7%

I år

0,3%

1 år

8,0%

3 år*

8,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. mai 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,7% - -
I år 0,3% - -
Siste 12 måneder 8,0% - -
Siste 3 år* 8,1% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 23,4%
Integrated fisheries 18,4%
Value add. processing 16,1%
Pangasius 7,2%
Integrated tuna 6,3%
Other 28,6%

7,2%

Vinh Hoan

6,7%

Lerøy Seafood Group

5,8%

Bakkafrost

5,4%

Clearwater Seafoods Inc

4,9%

Oceana Group Ltd

4,7%

Fujicco Co Ltd

4,7%

Austevoll Seafood ASA

4,6%

Sanford Ltd/NZ

4,5%

Toyo Suisan Kaisha

4,5%

Cash

4,4%

Tassal Group

4,4%

Thai Union Frozen Products PCL

4,3%

Charoen Pokphand Foods PCL

4,2%

Mowi ASA

4,2%

Maruha Nichiro Corp

3,2%

QL Resources Bhd

2,7%

Frosta AG

2,6%

Nichimo Co Ltd

2,3%

SalMar

2,1%

Dongwon Industries Co Ltd

2,1%

Silla Co Ltd

2,0%

Central Proteinaprima Tbk PT

2,0%

Kyokuyo Co Ltd

1,9%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

1,5%

High Liner Foods Inc

1,5%

Seafresh Industry PCL

1,5%

Hagoromo Foods Corp

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 590 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%