Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

28.09.2022

Kurs

162,57

Siden oppstart*

6,6%

I år

-5,3%

1 år

-6,6%

3 år*

2,6%

5 år*

4,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 28. september 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 28. september

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,6% - -
I år -5,3% - -
Siste 12 måneder -6,6% - -
Siste 3 år* 2,6% - -
Siste 5 år* 4,9% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 31,8%
Integrated fisheries 18,6%
Value add. processing 10,1%
Kontanter 9,9%
Pangasius 8,3%
Other 21,3%

9,9%

Cash

8,3%

Vinh Hoan

8,3%

Bakkafrost

6,8%

Lerøy Seafood Group

6,7%

Austevoll Seafood ASA

6,1%

Tassal Group

4,4%

Kyokuyo Co Ltd

4,2%

Maruha Nichiro Corp

4,1%

Oceana Group Ltd

3,9%

SalMar ASA

3,8%

Mowi ASA

3,7%

Sanford Ltd/NZ

3,5%

QL Resources Bhd

3,5%

Nichimo Co Ltd

3,3%

High Liner Foods Inc

3,0%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

3,0%

Clover Corp. Ltd

2,8%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,5%

Frosta AG

2,0%

Toyo Suisan Kaisha

1,9%

Nordic Halibut AS

1,8%

Food & Life Companies Ltd

1,5%

Thai Union Frozen Products PCL

0,8%

Hagoromo Foods Corp

0,4%

Arctic Fish Holding AS

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 578 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%