Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Norge

22.05.2019

Kurs

593,83
I år 21,8%
1 år 7,5%
3 år * 19,4%
5 år * 11,5%
10 år * 9,5%
Siden oppstart * 10,2%

Holberg Norden

22.05.2019

Kurs

428,86
I år 17,3%
1 år -1,3%
3 år * 8,7%
5 år * 10,2%
10 år * 10,6%
Siden oppstart * 8,2%

Holberg Triton A

22.05.2019

Kurs

147,97
I år 0,3%
1 år 8,0%
3 år * 8,1%
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 9,7%

Holberg Rurik A

22.05.2019

Kurs

188,88
I år 4,8%
1 år -12,0%
3 år * 5,6%
5 år * 6,4%
10 år * -
Siden oppstart * 5,9%

Holberg Global A

22.05.2019

Kurs

287,89
I år 16,6%
1 år 15,1%
3 år * 13,1%
5 år * 14,8%
10 år * 13,9%
Siden oppstart * 8,9%

Holberg Kreditt A

22.05.2019

Kurs

111,10
I år 4,0%
1 år 5,5%
3 år * 7,5%
5 år * 4,3%
10 år * -
Siden oppstart * 5,7%

Holberg Likviditet

22.05.2019

Kurs

102,08
I år 0,8%
1 år 1,5%
3 år * 1,6%
5 år * 1,7%
10 år * 2,6%
Siden oppstart * 3,6%

Holberg Obligasjon Norden

22.05.2019

Kurs

100,77
I år 1,1%
1 år 1,7%
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 1,6%

Holberg OMF

22.05.2019

Kurs

101,21
I år 0,7%
1 år 1,4%
3 år * 1,6%
5 år * 1,5%
10 år * -
Siden oppstart * 1,9%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.