Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Global A

28.11.2022

Kurs

403,07
I år -17,4%
1 år -17,4%
3 år * 6,8%
5 år * 9,1%
10 år * 14,5%
Siden oppstart * 9,2%

Holberg Global Valutasikret A

28.11.2022

Kurs

106,06
I år -25,0%
1 år -23,4%
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 2,0%

Holberg Norden A

28.11.2022

Kurs

647,09
I år -9,4%
1 år -6,5%
3 år * 10,5%
5 år * 9,6%
10 år * 14,3%
Siden oppstart * 8,9%

Holberg Norge A

28.11.2022

Kurs

839,76
I år -8,2%
1 år -4,0%
3 år * 10,6%
5 år * 11,6%
10 år * 12,9%
Siden oppstart * 10,2%

Holberg Rurik A

28.11.2022

Kurs

151,28
I år -23,6%
1 år -27,2%
3 år * -8,8%
5 år * -7,8%
10 år * 3,0%
Siden oppstart * 2,3%

Holberg Triton A

28.11.2022

Kurs

161,91
I år -5,7%
1 år -4,8%
3 år * 2,1%
5 år * 4,7%
10 år * -
Siden oppstart * 6,4%

Holberg Kreditt A

28.11.2022

Kurs

107,77
I år 3,6%
1 år 3,4%
3 år * 4,7%
5 år * 4,7%
10 år * 4,9%
Siden oppstart * 5,3%

Holberg Likviditet A

28.11.2022

Kurs

102,74
I år 0,9%
1 år 1,0%
3 år * 1,2%
5 år * 1,3%
10 år * 1,7%
Siden oppstart * 3,2%

Holberg Obligasjon Norden

28.11.2022

Kurs

101,73
I år 0,3%
1 år 0,4%
3 år * 1,2%
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 1,4%

Holberg OMF

28.11.2022

Kurs

102,02
I år 1,2%
1 år 1,2%
3 år * 1,1%
5 år * 1,2%
10 år * 1,5%
Siden oppstart * 1,7%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.