Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Global A

21.04.2021

Kurs

409,15
I år 4,6%
1 år 24,2%
3 år * 17,7%
5 år * 15,2%
10 år * 14,6%
Siden oppstart * 10,3%

Holberg Global Valutasikret A

21.04.2021

Kurs

123,06
I år 6,4%
1 år 40,3%
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 17,2%

Holberg Norden A

21.04.2021

Kurs

643,17
I år 12,7%
1 år 58,7%
3 år * 17,6%
5 år * 13,8%
10 år * 11,0%
Siden oppstart * 9,5%

Holberg Norge A

21.04.2021

Kurs

804,64
I år 7,3%
1 år 69,5%
3 år * 15,7%
5 år * 18,6%
10 år * 9,1%
Siden oppstart * 10,8%

Holberg Rurik A

21.04.2021

Kurs

207,62
I år -0,4%
1 år 12,4%
3 år * -1,8%
5 år * 5,0%
10 år * 5,7%
Siden oppstart * 5,8%

Holberg Triton A

21.04.2021

Kurs

163,43
I år 5,5%
1 år 13,5%
3 år * 5,9%
5 år * 7,3%
10 år * -
Siden oppstart * 8,3%

Holberg Kreditt A

21.04.2021

Kurs

105,33
I år 6,1%
1 år 26,8%
3 år * 4,5%
5 år * 6,4%
10 år * -
Siden oppstart * 5,3%

Holberg Likviditet A

21.04.2021

Kurs

102,11
I år 0,3%
1 år 1,6%
3 år * 1,6%
5 år * 1,6%
10 år * 2,1%
Siden oppstart * 3,4%

Holberg Obligasjon Norden

21.04.2021

Kurs

104,29
I år 0,5%
1 år 3,3%
3 år * 2,0%
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 1,9%

Holberg OMF

21.04.2021

Kurs

101,15
I år 0,3%
1 år 0,9%
3 år * 1,4%
5 år * 1,5%
10 år * -
Siden oppstart * 1,8%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.