Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Global A

17.09.2020

Kurs

366,19
I år 11,4%
1 år 20,7%
3 år * 14,4%
5 år * 13,6%
10 år * 14,1%
Siden oppstart * 9,9%

Holberg Global Valutasikret A

17.09.2020

Kurs

105,71
I år 5,8%
1 år -
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 5,7%

Holberg Norden A

17.09.2020

Kurs

517,84
I år 5,6%
1 år 18,8%
3 år * 8,1%
5 år * 10,8%
10 år * 9,5%
Siden oppstart * 8,7%

Holberg Norge A

17.09.2020

Kurs

612,27
I år -6,4%
1 år 5,9%
3 år * 8,8%
5 år * 12,8%
10 år * 7,6%
Siden oppstart * 9,6%

Holberg Rurik A

17.09.2020

Kurs

196,79
I år 0,0%
1 år 0,8%
3 år * -1,4%
5 år * 6,3%
10 år * -
Siden oppstart * 5,5%

Holberg Triton A

17.09.2020

Kurs

150,51
I år 0,2%
1 år 0,5%
3 år * 5,4%
5 år * 8,9%
10 år * -
Siden oppstart * 7,6%

Holberg Kreditt A

17.09.2020

Kurs

102,05
I år -4,4%
1 år -3,1%
3 år * 2,0%
5 år * 3,3%
10 år * -
Siden oppstart * 4,5%

Holberg Likviditet A

17.09.2020

Kurs

103,09
I år 1,7%
1 år 2,2%
3 år * 1,7%
5 år * 1,8%
10 år * 2,3%
Siden oppstart * 3,5%

Holberg Obligasjon Norden

17.09.2020

Kurs

103,84
I år 1,8%
1 år 2,5%
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 2,0%

Holberg OMF

17.09.2020

Kurs

101,61
I år 1,3%
1 år 1,7%
3 år * 1,5%
5 år * 1,6%
10 år * -
Siden oppstart * 1,9%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.