Skip to the content

Avholdte andelseiermøter i Holberg Fondene

Andelseiermøter i Holberg Fondene ble avholdt 15. mai 2018 og foreslåtte vedtektsendringene ble godkjent i alle fond bortsett fra Holberg Global.

Andelseiermøter i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg OMF og Holberg Likviditet ble avholdt 15. mai 2018. Andelseiermøtet i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg OMF og Holberg Likviditet godkjente samtlige forslag til vedtektsendringer og Holberg Fondsforvaltning AS har oversendt søknad om vedtektsendringer til Finanstilsynet. Andelseiermøtet i Holberg Global godkjente ikke foreslåtte vedtektsendring.

Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge ultimo andre kvartal 2018, primo tredje kvartal 2018. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og vedtektsendringene er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside www.holbergfondene.no så snart som mulig etter at Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringene fastsettes.

Vedtektsendringene innebærer bl.a.:

i) Innføring av svingprising i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg OMF og Holberg Likviditet

ii) Innføring av økt tegningskostnad i visse situasjoner for å beskytte andelseierne i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton og Holberg Kreditt

iii) Innføring av andelsklasser i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Kreditt og Holberg Likviditet

iv) Utvidelse av investeringsområdet i Holberg Kreditt

Nærmere beskrivelse av vedtektsendringene er tilgjengelig her.