Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

en mann og en kvinne ser på en bærbar datamaskin
Nytt år - nye muligheter
Les siste Holberggrafene

Våre fond

Holberg Global
Holberg Global

Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt.

Kursdato
--.--.---
Holberg Global
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet

Holberg Likviditet er et likviditetsfond som investerer i ulike rentepapirer, og kan være et godt alternativ til bankinnskudd.

Kursdato
--.--.---
Holberg Likviditet
Holberg Norge
Holberg Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

Kursdato
--.--.---
Holberg Norge
*Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.
Plassholder bilde for Holberg hos TV 2.

Sterke tall fra Norwegian

Holberg er hver fredag kl. 10.30 fast gjest i Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen.

Sist oppdatert
16
.
02
.
2024
en kvinne som sitter på en sofa og holder en bærbar datamaskin

Holberg er en aktiv fondsforvalter med base i Bergen. Vi forvalter 9 ulike rente- og aksjefond.

Kort om Holberg

Siden etableringen i 2000 har vi som aktive forvaltere arbeidet målrettet for å øke verdien på våre kunders investerte midler.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no