Skip to the content

Holberg OMF

24.11.2020

Kurs

101,72

Siden oppstart*

1,9%

I år

1,4%

1 år

1,6%

3 år*

1,5%

5 år*

1,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg OMF er et obligasjonsfond som investerer i pantesikrede obligasjoner utstedt av norske boligkredittforetak. Fondet er tilpasset institusjonelle investorer som ønsker svært lav kreditt- og renterisiko.

Avkastning

Periode

Pr. 24. november 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 24. november

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 1,9% - -
I år 1,4% - -
Siste 12 måneder 1,6% - -
Siste 3 år* 1,5% - -
Siste 5 år* 1,6% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Roar

Roar Tveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 411 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 10.000.000

Årlig forvaltningshonorar

0,15%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%