Skip to the content

Holberg Obligasjon Norden

21.10.2021

Kurs

104,57

Siden oppstart*

1,7%

I år

0,8%

1 år

1,1%

3 år*

1,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg Obligasjon Norden er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt av nordiske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet, tilsvarende minimum BBB-. Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Fondet kan ikke investere i ansvarlig kapital.

Avkastning

Periode

Pr. 21. oktober 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 21. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 1,7% - -
I år 0,8% - -
Siste 12 måneder 1,1% - -
Siste 3 år* 1,9% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Roar

Roar Tveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 467 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000

Årlig forvaltningshonorar

0,30%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%