Skip to the content

Holberg Obligasjon Norden

01.06.2023

Kurs

101,23

Siden oppstart*

1,8%

I år

2,3%

1 år

3,3%

3 år*

2,2%

5 år*

1,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg Obligasjon Norden er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt av nordiske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet, tilsvarende minimum BBB-. Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Fondet kan ikke investere i ansvarlig kapital.

Avkastning

Periode

Pr. 01. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 1,8% - -
I år 2,3% - -
Siste 12 måneder 3,3% - -
Siste 3 år* 2,2% - -
Siste 5 år* 1,9% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Andrea

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Ole-Andreas

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 211 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 50 000

Årlig forvaltningshonorar

0,30 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %