Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

17.03.2023

Kurs

874,39

Siden oppstart*

10,2%

I år

1,6%

1 år

-1,5%

3 år*

28,9%

5 år*

12,2%

10 år*

12,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 17. mars 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 17. mars

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 10,2% 8,0% 2,3%
I år 1,6% -0,6% 2,2%
Siste 12 måneder -1,5% -7,5% 6,0%
Siste 3 år* 28,9% 20,1% 8,8%
Siste 5 år* 12,2% 7,3% 4,9%
Siste 10 år* 12,3% 8,9% 3,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 21,0%
Energy 21,0%
Consumer Discretionary 14,9%
Financials 14,4%
Consumer Staples 8,2%
Other 20,5%

8,5%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

8,2%

Orkla ASA

6,2%

SpareBank 1 SMN

5,5%

Subsea 7 S.A

5,5%

Europris ASA

4,8%

Aker BP ASA

4,7%

KID ASA

4,7%

Kitron ASA

4,7%

Veidekke ASA

4,4%

Storebrand ASA

4,4%

Atea ASA

4,3%

AF Gruppen ASA

4,2%

Multiconsult ASA

4,2%

Cash

3,8%

Pareto Bank ASA

3,6%

Norske Skog ASA

3,4%

Crayon Group Holding ASA

3,1%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,6%

Medistim ASA

2,3%

Aker Solutions ASA

2,2%

Self Storage Group

1,5%

Elmera Group ASA

1,3%

Komplett ASA

1,1%

Elektroimportøren AS

0,8%

Lumi Gruppen AS

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 2 927 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%