Skip to the content

Holberg Likviditet A

01.06.2023

Kurs

103,13

Siden oppstart*

3,2%

I år

1,6%

1 år

2,9%

3 år*

1,5%

5 år*

1,6%

10 år*

1,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg Likviditet er et likviditetsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet er et godt alternativ til bankinnskudd.

Avkastning

Periode

Pr. 01. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 3,2% - -
I år 1,6% - -
Siste 12 måneder 2,9% - -
Siste 3 år* 1,5% - -
Siste 5 år* 1,6% - -
Siste 10 år* 1,7% - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Andrea

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Ole-Andreas

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 13 805 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 1 000

Årlig forvaltningshonorar

0,25 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %