Skip to the content

Holberg Likviditet A

17.09.2020

Kurs

103,09

Siden oppstart*

3,5%

I år

1,7%

1 år

2,2%

3 år*

1,7%

5 år*

1,8%

10 år*

2,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet er et godt alternativ til bankinnskudd.

Avkastning

Periode

Pr. 17. september 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 17. september

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 3,5% - -
I år 1,7% - -
Siste 12 måneder 2,2% - -
Siste 3 år* 1,7% - -
Siste 5 år* 1,8% - -
Siste 10 år* 2,3% - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Roar

Roar Tveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 7 331 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

0,25%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%