Skip to the content

Holberg Kreditt A

Holberg Kreditt investerer i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet tilsvarende minimum B minus.

28.11.2022

Kurs

107,77

Siden oppstart*

5,3%

I år

3,6%

1 år

3,4%

3 år*

4,7%

5 år*

4,7%

10 år*

4,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Holberg Kreditt er et godt alternativ for investorer som ønsker meravkastning utover det pengemarkedsfond kan levere, med en risiko som er betydelig lavere enn i aksjefond.

Avkastning

Periode

Pr. 28. november 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 28. november

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 5,3% - -
I år 3,6% - -
Siste 12 måneder 3,4% - -
Siste 3 år* 4,7% - -
Siste 5 år* 4,7% - -
Siste 10 år* 4,9% - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Andrea

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 4 956 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

0,80%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%