Skip to the content

Holbergtimen på nett - vekstmarkedene

Attraktive utsikter i de fremvoksende økonomiene
Etter flere utfordrende år i vekstmarkedene preget av pandemi, politisk uro og økonomiske kriser er mange investorer undervektet eller har valgt bort aktivaklassen.

Til tross for et utfordrende bakteppe de siste årene, ser vi imidlertid nå en rekke lyspunkter. Godt hjulpet av gjenåpningen i Kina, venter man i 2023 den største vekstdifferansen mellom Asia og modne markeder siden 2013.

85 % av verdens befolkning bor i vekstmarkedene, og rundt 70 % av den økonomiske veksten i verden har historisk blitt skapt i regionen. De attraktive langsiktige vekstutsiktene kombineres med lave verdsettelser og lav posisjonering blant internasjonale investorer.

Hvor stor andel av din portefølje er eksponert mot vekstmarkedene?

I webinaret vil vi kort gjennomgå hva som har skjedd i de fremvoksende økonomiene de siste årene, og hvorfor vi har troen i årene fremover.