Skip to the content

Holbergtimen på nett - Matsikkerhet - hva betyr dette for den globale sjømatnæringen?

Usikkerheten knyttet til mat og matsikkerhet har økt dramatisk den siste tiden. Vi vil på dette webinaret se nærmere på hva som skjer i verdikjedene for sjømat og hvordan dette påvirker våre porteføljeselskap i vårt sjømatfond Holberg Triton.

Vi får også en rykende fersk oppdatering fra Japan som er et av verdens største sjømatmarkeder. Johan Kvalheim fra Norges Sjømatråd vil dele sine betraktinger på hvordan matsikkerhet håndteres i Japan.

Presentasjon webinar 12.05.22 Johan Kvalheim

Presentasjon webinar 12.05.22 Jann Molnes