Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hvorfor eie pengemarkedsfond?

Bankene holder igjen på bankinnskudd, mens pengemarkedsrenten når nye høyder.

Norges Bank har på kort tid økt styringsrenten fra 0% til 2,25% og forventes å heve renten enda noen hakk. I rentemarkedet har den såkalte pengemarkedsrenten økt kraftig og er i dag over en prosent høyere enn styringsrenten, noe som er mer enn det dobbelte av normalen.

Også for bedriftene som låner penger i markedet har prisen på penger økt (kalles gjerne kredittrisikopåslag).

I sum betyr dette at vårt pengemarkedsfond Holberg Likviditet i dag har en løpende rente på hele 3,8 %, etter honorarer. Dette er det høyeste nivået siden 2009, som var slutten av finanskrisen.

Med oss i studio har vi renteforvalter Ole-Andreas Grendstadbakk, som vil forklare:

1.    Hva er forskjellen mellom et aksjefond og et rentefond?

2.    Hvordan fungerer et obligasjonslån?

3.    Hva er et pengemarkedsfond?

4.    Hva er forventet avkastning?

5.    Hva er risikoen knyttet til pengemarkedsfond?

6.    Hvor likvid er et slikt fond?

7.    Hvordan forvaltes Holberg Likviditet? 

8.    Hva er det som preger rentemarkedet akkurat nå?