Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hvordan påvirker inflasjon på innsatsfaktorer hos Orkla prisene vi ser på matvarer i butikkhyllen?

Med høy inflasjon, høye energi- og transportpriser samt redusert tilgang på kritiske råvarer som hvete og korn som bakteppe, har vi invitert Orkla til webinar. Dette er sentrale tema for et selskap som Orkla, og vi vil se på påvirkningen de ulike faktorene har på selskapet. 

Med oss på dette webinaret er vi så heldige å ha med oss finansdirektør i Orkla ASA: Harald Ullevoldsæter, i tillegg til vår egen porteføljeforvalter Jørgen Müller. En av de største posisjonene i Holberg Norge er nettopp Orkla, og vi vil se på hvorfor vi eier Orkla i våre porteføljer.

Velkommen til et spennende og aktuelt webinar!

Harald Ullevoldsæter, CFO Orkla ASA

Harald er konsern- og finansdirektør i Orkla. Han er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Harald har bred erfaring fra blant annet Nortura, Orkla Brands og DNB Markets. Med sin erfaring og innsikt i næringen ser vi frem til å høre Harald sine betraktninger.

 

Jørgen Müller, porteføljeforvalter Holberg Norge og Holberg Norden.

Jørgen er utdannet siviløkonom fra NHH og University of Sydney og har vært økonomisjef i Orkla Confectionery & Snacks Norge AS. Han har også bakgrunn fra Orkla ASA og Deloitte. 

 

 

Webinaret varer i 47 minutter

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet har siden oppstart i år 2000 levert en årlig gjennomsnittsavkastning på 10,5 %. Hittil i år har avkastningen vært ned 6,9 %. 

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene over er etter kostnader og er hentet 16.05.22.

Les mer om Holberg Norge