Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hvordan påvirker de høye energiprisene det nordiske høyrentemarkedet?

Hvordan påvirker de høye energiprisene det nordiske høyrentemarkedet?

Energi er et sentralt tema i finansmarkedene på starten av det nye året. Energiomstilling, energipriser, energisikkerhet og fremtidsutsiktene for ulike energikilder er alle sentrale tema å vurdere for investorer både i aksje- og obligasjonsmarkedet.

Med kraftig prisøkningen på ulike energiformer gjennom 2021 er det interessant å se hvordan inntjeningen til ulike selskaper og verdikjeder blir påvirket. Oljeprisen økte med drøye 50%, kullprisen med 200%, mens prisen på gass og strøm økte med hele 400%. Med vedvarende høye energipriser vil noen selskaper bli superlønnsomme, mens andre møte store utfordringer.

På dette webinaret vil vi prøve å forklare hva som driver prisene og hva dette kan bety for de nevnte temaene, samt vise hvordan dette påvirker våre investeringer i høyrentemarkedet? 

Med oss i studio for å belyse utviklingen i energimarkedet er vi heldige å ha med oss sjefsøkonom Torbjørn Kjus fra Aker, i tillegg til vår egen porteføljeforvalter Tormod Vågenes.