Skip to the content

Holbergminuttet: Boligmarkedet

Boligprisene har steget enormt de siste årene og rentene har vært lave. Hva skjer dersom rentene stiger og boligprisutviklingen stopper opp?