Skip to the content

Altor gjør en endring i sitt deleierskap i Holberg

Holbergs strategi, produkter og operasjonelle virksomhet blir ikke berørt av dette, og det medfører ingen endring for våre kunder eller ansatte.

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 31 Maj 2022

Carnegie Holding förvärvar Carnegie Fonder, Holberg och CAAM Fund Services

Carnegie Holding avser att förvärva Carnegie Fonder, Holberg Fondsforvaltning (”Holberg”) och CAAM Fund Services. Carnegie Fonder, Holberg och CAAM Fund Services nuvarande ägare är den Altorägda kapitalförvaltningskoncernen Carneo. Den nya gruppen kommer att heta Carnegie Group.

Altor, tillsammans med Carnegie Holding har idag lämnat in sedvanliga ansökningar om ägarprövningar till respektive tillsynsmyndighet i Sverige och Norge. Carnegie Holding har samtidigt gett in en ansökan att bli godkänt som finansiellt holding företag för den nya gruppen. Förvärven är villkorade av tillsynsmyndigheternas godkännande. Prövningarna kan bedömas ta upp till sex månader.

For more information:

Emelie Friberg, Head of Communications
Telephone: +46 734 17 92 29
Emelie.friberg@carnegie.se

**********************************

PRESS RELEASE  

Stockholm, 31 Maj 2022

Carnegie Holding intends to acquire Carnegie Fonder, Holberg Fondsforvaltning (“Holberg”) and CAAM Fund Services.

Carnegie Holding intends to acquire Carnegie Fonder, Holberg Fondsforvaltning (“Holberg”) and CAAM Fund Services. Carnegie Fonder, Holberg and CAAM Fund Services are currently owned by the Carneo asset management group, which is owned by Altor. The new group will be called Carnegie Group.

Altor and Carnegie Holding have today jointly submitted customary applications for regulatory ownership assessments to the financial supervisory authorities in Sweden and Norway.  Carnegie Holding has simultaneously applied for approval as the parent financial holding company for the new group.  The acquisitions are conditional upon the approval of the supervisory authorities.  It is estimated that the assessments may take up to six months.