Skip to the content

Holbergtimen på nett - hvilken bærekrafts farge er det på oppdrettsnæringen? Brun, grønn eller blå? Se video.

Alle vet at det finnes grønne energi- og teknologiselskaper. Men hva er riktig fargebruk på de ulike matvareprodusentene i verden? Brun, grønn eller blå?

I dette webinaret setter vi lyskasteren på hva som gjøres for å minimere avtrykkene på kloden innen oppdrett av fisk. Selv om vårt sjømatfond Holberg Triton er globalt, har vi denne gangen et norsk/nordisk perspektiv.

Vår egen sjømatforvalter Jann Molnes har fått med seg svært flinke folk fra Salmar og Bakkafrost for å diskutere hva som er de største utfordringene med oppdrett i forhold til bærekraft, og hvordan det jobbes for å løse disse.