Skip to the content

Holbergtimen på nett - hva vet du egentlig om vekstmarkedene?

Hva vet du egentlig om vekstmarkedene? Det tradisjonelle nyhetsbildet vi får presentert i Norge er i stor grad fokusert på Norge, Europa og USA. 

I dette webinaret får du anledning til lære mer om hva som skjer i denne mindre omtalte delen av verden som ofte kalles vekstmarkeder eller fremvoksende økonomier. Etter et krevende 2020, forventes det en solid økonomisk gjeninnhentning i vekstmarkedene i år. Vår aksjeforvalter Leif Anders Frønningen ser blant annet nærmere på utsiktene for vekstmarkedene i 2021 og gir oss interessante nyhetsdrypp knyttet til Covid-19 sin påvirkning på ulike land og regioner.

Vi ser også på hvordan disse markedene er priset relativt til modne markeder og gi en kort status på vårt vekstmarkedsfond Holberg Rurik.