Skip to the content

Holberg inngår partnerskap med svenske Carneo

20 år etter etableringen tar Holberg strategiske grep for å styrke sin posisjon som aktiv forvalter i det nordiske markedet.

Etter en bred og grundig prosess har styret, aksjonærer og ansatte i Holberg konkludert med at svenske Carneo er den beste partneren for å utvikle et allerede sterkt selskap videre til beste for våre kunder. Carneo kjøper, sammen med ansatte i Holberg, samtlige aksjer i Holberg Fondsforvaltning.

Holberg blir dermed en del av Nordens største uavhengige gruppering av aktive forvaltere, sammen med blant annet C WorldWide og Carnegie Fonder. Carneo har etter oppkjøpet ca. 325 mrd. SEK under forvaltning.

Les Holberg sitt utfyllende Nyhetsbrev her