Skip to the content

Muligheter i høyrentemarkedet

Den perfekte stormen i form av en pandemi, oljeprisfall og kronekollaps traff det norske high yield-markedet med full tyngde i mars og påførte våre kunder i Holberg Kreditt et kursfall på ca. 25 %. Hoveddelen av verdifallet kunne i våre øyne tilskrives midlertidige likviditetspremier. Vårt hovedfokus har hele tiden vært, i tråd med vår forvaltningsfilosofi, å unngå varige tap. Majoriteten av våre porteføljeselskaper har vært godt rustet til å møte krisen. Gjennom en tett dialog med selskapene har vi søkt å finne varige gode løsninger sammen med aksjonærer og andre kreditorgrupper. I tillegg har vi søkt å utnytte muligheter som likviditetsutfordringene i markedet skapte gjennom å investere i kvalitetsselskaper på dyp underkurs. Effektiv rente på Holberg Kreditt er nå 9,5%*.

Les grafene her