Skip to the content

Melding om endrede cut-off tider i Holberg Rurik og Holberg Triton

Fra og med 22. juni 2020 endres cut-off tidene i Holberg Rurik og Holberg Triton fra kl. 15 norsk tid  til kl. 12 norsk tid for å få kurs påfølgende virkedag.

Alle fond forvaltet av Holberg vil ha cut-off kl. 12 etter denne endringen:

Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Global Valutasikret, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden og Holberg Likviditet vil ha cut-off kl. 12 med kurs samme virkedag (T).

Holberg Rurik og Holberg Triton vil ha cut-off kl. 12 med kurs påfølgende virkedag (T+1).

Ved tegning må fondets konto være valutert samme dag (T) for at ordren skal få kurs i tråd med overnevnte cut-off tider.

Ta kontakt på post@holberg.no  dersom det er behov for ytterligere opplysninger.