Skip to the content

Markedsoppdatering 10. mars

Finansmarkedene har respondert på både pandemifrykten og oljeprisfallet gjennom kursfall i aksjer (spesielt oljerelaterte), rentefall i lange obligasjoner, betydelig kronesvekkelse og forventninger om sentralbankstimulanser.

Deler av kursfallet kan relateres til høyere likviditetspremier. Som vanlig i denne type korreksjoner aner vi ikke om bunnen er nådd, men vet det er langt igjen til toppen.

Som vanlig når det stormer i markedene anbefaler vi våre aksjefondskunder å puste med magen og være tro mot den langsiktigheten vi håper og tror ligger i bunn for investeringen. Fristelsen til å agere på frykten som nå råder er både menneskelig og forståelig. Dessverre er erfaringen at forsøk på å «time» markedet for de fleste er oppskriften på lavere avkastning over tid.

Her finner du noen grafer som oppsummerer