Skip to the content

Holbergtimen på nett - Muligheter i kredittmarkedet

Aldri har jakten på avkastning vært mer krevende. Med nullrente på vei hos de fleste banker og en kjerneinflasjon på 2,8% kan kjøpekraften fort bli til kjipekraften.

Norges Bank har for første gang i historien kuttet styringsrenten til null. I jakten på avkastning er det styringsrenten som setter gulvet for avkastningspotensiale for ulike renteprodukter.

Holberg Kreditt, som har en innretning og mandat mot den beste delen av høyrentemarkedet, har i dag en løpende rente på hele 12%. Dette er ikke det samme som forventet avkastning, men et uttrykk for at det er mulig å få godt betalt ved å ta kredittrisiko.

Våre forvaltere vil forklare hvorfor vi tror at prisingen av dagens portefølje bør være interessant for langsiktige sparere/investorer som jakter høyere forventet avkastning uten å gå til aksjemarkedet.

Vi har med oss to av våre erfarne og dyktige forvaltere av Holberg Kreditt, Roar Tveit og Gunnar Torgersen, til å besvare stilte spørsmål samt forklare hva vi opplever som det viktigste i dagens marked.