Skip to the content

Holbergtimen på nett - hva nå med norske aksjer?

Covid-19 og nedstengte markeder, en oljepris i fritt fall, høy arbeidsledighet og kronesvekkelse rammer norsk økonomi. Utfordringene står i kø. 

Hvordan tenker våre forvaltere i disse turbulente tider? Hvilke selskaper har de fokus på? Mulighet eller trussel?

Dette og mye mer kan du lære mer om ved å se vårt "Holbergtimen på nett" som ble sendt torsdag 23. april kl. 14.00.

Velkommen til webinar med fokus på norske aksjer og Holberg Norge!