Skip to the content

Holbergtimen på nett - Høyrente i en nullrenteverden

I en verden med renter tilnærmet null er jakten på avkastning blitt mer krevende enn noensinne. Hva skal vi gjøre med sparepengene våre?

Tema for webinaret:
Vil det lave rentenivået påvirke forventet avkastning for ulike aktivaklasser de neste 10-20-30 årene? Dette temaet vil "grafiker" og renteforvalter Gunnar Torgersen reflektere over på webinaret.

I tillegg vil forvalter av Holberg Kreditt, Roar Tveit, gi oss en oppdatering på det nordiske høyrentemarkedet.
Etter sjokket i mars har Holberg Kreditt hentet inn mye av nedgangen, men ligger fremdeles 4-5 % i minus hittil i år. Hva kan vi forvente fremover med en løpende rente på over 8 % etter en litt flat utvikling i september?
Det vil bli anledning til å stille spørsmål til våre erfarne renteforvaltere både i forkant og under selve webinaret.

Webinaret starter tirsdag 13. oktober kl 12.00.

Trykk her for å delta