Skip to the content

Ny investeringsdirektør i Holberg

Tormod Vågenes (42) er i dag utnevnt som ny investeringsdirektør i Holberg. Gunnar Torgersen fortsetter som porteføljeforvalter på renteteamet og som Norges fremste finansielle grafiker.

Tormod kom til Holberg fra Sparebanken Vest for snart seks år siden og har hatt hovedansvaret for Holbergs lavrisiko rentefond, noe han vil fortsette med. Holbergs sterke renteteam komplementeres av Roar Tveit som har hovedfokus på høyrentemarkedet.

Tormod er utdannet siviløkonom fra NHH og er autorisert porteføljeforvalter og renteanalytiker.

- Dette er først og fremst et trekk for å sikre langsiktighet og videreføring av et tankesett og forvaltningsfilosofi for vår rente- og aksjeforvaltning som Gunnar har vært svært sentral i å utvikle for selskapet. Tormod har lang erfaring fra analyse, investeringsrådgivning og forvaltning, han har også vært engasjert i utviklingen av Holberg, og vi ser frem til å få hans bidrag inn i selskapets ledelse, uttaler administrerende direktør Magny Øvrebø.

- Å skape verdi for våre kunder gjennom bærekraftig og reell aktiv forvaltning av langsiktige porteføljer, krever konsistens, tydelig filosofi og flinke folk. Min viktigste jobb blir å legge til rette for at mine dyktige forvalterkolleger skal lykkes med dette, sier Tormod.