Skip to the content

Holbergtimen i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen

Handelskonflikt, Brexit og lave renter er med på å skape usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen internasjonalt. I Holbergtimen vil investeringsdirektør, Gunnar Torgersen, se nærmere på bakteppet for finansmarkedene høsten 2019.

I del to vil vi foreta en utspørring av forvalterne Robert Lie Olsen og Jørgen Müller (Holberg Norge) samt Harald Jeremiassen (Holberg Global) med tanke på å belyse hvordan de agerer i en usikker verden og hvilke selskaper de foretrekker å investere i. 

Velkommen til et annerledes arrangement!

Påmelding Trondheim 17 sept.

Påmelding Oslo 18 sept.

Påmelding Stavanger 24 sept.

Påmelding Bergen 26 sept.