Skip to the content

Gjennomføring av vedtektsendringer i Holberg Kreditt

I andelseiermøtet 15. mai 2018 samtykket fondets andelseiere til vedtektsendringer knyttet til innføring av svingprising, innføring av økt tegningskostnad i visse situasjoner, innføring av andelsklasser og utvidelse av investeringsområdet.

Vedtektsendringene ble godkjent av Finanstilsynet 12. september 2018.
Vedtektsendringer knyttet til innføring av økt tegningskostnad i visse situasjoner, innføring av andelsklasser og utvidelse av investeringsområdet vil bli gjennomført i fondet med virkning fra 16. januar 2019.
Svingprising er under utarbeidelse og vil bli innført ved senere offentliggjøring på forvaltningsselskapets hjemmesider.

Herved offentliggjøres følgende vedtektsendringer:

i) Innføring av økt tegningskostnad i visse situasjoner for å beskytte andelseierne i Holberg Kreditt

Styret i forvaltningsselskapet kan fastsette at tegningskostnadene skal øke med inntil 10 prosent av tegningsbeløpet. Økt tegningskostnad vil kunne begrense forvaltningskapitalen om det enkelte fond skulle bli større enn det som anses optimalt i forhold til fondets investeringsunivers og investeringsfilosofi. Eventuell økt tegningskostnad vil i sin helhet tilfalle fondet og dets andelseiere. En eventuell innføring av økt tegningskostnad i fremtiden skal godkjennes av styret i Holberg Fondsforvaltning og vil varsles andelseierne i forkant.

ii) Innføring av andelsklasser i Holberg Kreditt

iii) Utvidelse av investeringsområdet i Holberg Kreditt

 Nærmere informasjon om vedtektsendringene finnes her

http://holbergfondene.no/home/avholdte-andelseiermoter-i-holberg-fondene/

Andelseiere har rett til gebyrfri innløsning inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. Frist for gebyrfri innløsning er tirsdag 15. januar 2019 kl. 12:00.