Bedrift

Vår handelsplattform (det du tidligere kjenner som VPS) er ny. Den er allerede i drift, og du kan se frem til en god opplevelse. Du logger inn her.

Noen funksjoner kommer etterhvert, se informasjon under.

Spørsmål og svar

Hvordan logger jeg meg inn som bedriftskunde?

Før du kan logge deg inn for første gang, må det opprettes brukertilgang. Brukertilgang kan opprettes for flere personer med to ulike tilgangsnivåer (se under). Brukertilgang må signeres med BankID av den/de signaturberettigede i selskapet.

Handelsfullmakt: Full oversikt og kan gjennomføre transaksjoner.

Lesetilgang: Full oversikt, men kan ikke gjennomføre transaksjoner.

Når brukertilganger er registrert, kan de som er lagt til logge seg inn med personlig BankID.

NB: Brukerrettighetene er normalt behandlet innen påfølgende arbeidsdag, og først da er pålogging mulig.  

Hvorfor ny kundeportal?

EuronextVPS, som vi har benyttet tidligere, tilbyr ikke lenger handel med verdipapirfond.

Hva finner jeg på Min side?

Min side gir oversikt over beholdning, utvikling over tid, historiske transaksjoner, endringsmeldinger og årsoppgaver. Den/de som er registrert med handelsfullmakt kan gjennomføre transaksjoner (kjøp, salg og bytte).

Hva skal jeg gjøre hvis en som har tilgang slutter i selskapet?

Selskapet er selv ansvarlig for å fjerne brukere, som ikke skal ha tilgang lenger. Skjema for dette finnes på holberg.no.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no