Skip to the content

Personvernerklæring

Når du besøker nettsiden vår eller er i kontakt med oss ved å handle fond, motta våre nyhetsbrev eller delta på våre seminar vil Holberg Fondsforvaltning behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvilken informasjon vi samler inn

Vi samler inn og benytter dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Registrere nye kunder. Lovpålagt informasjon om nye kunder må registreres ved opprettelse av kundeforhold. Personopplysningene er ditt navn, personnummer, adresse, bankkontonummer, e-postadresse, telefon, fondsbeholdning, transaksjonshistorikk, VPS-kontoer, legitimasjonsdokumenter, statsborgerskap, kunderapporter o.l. samt informasjon fra Trapets om du er på en sanksjonsliste eller er en politisk eksponert person (PEP). Personopplysningene vil bli lagret i henhold til hvitvaskingsloven, eventuelt så lenge det er nødvendig for kundeforholdet.
  • Utsendelse av nyhetsbrev/Holberggrafene, invitasjon til våre faglige seminarer og informasjon om våre fond: e-postadresse, navn, telefon, adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt avgitte samtykke. Vi lagrer personopplysningene i denne forbindelse når du abonnerer på nyhetsbrev/Holberggrafene. På grunnlag av en interesseavveining kan vi utføre feilsøking og intern statistikk for å forbedre tjenesten, bl.a. se om mailen faktisk kom frem til deg, om du har avregistrert deg som mottaker, din geografiske posisjon da du åpnet e-posten (f.eks. "Oslo") og om du har klikket på linker i e-posten. Ditt samtykke kan når som helst tilbakekalles ved å klikke Unsubscribe nederst i våre nyhetsbrev/Holberggrafer eller sende en e-post til post@holberg.no. 
  • Besvare henvendelser og forespørsler vi mottar. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining for våre fond. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å kunne yte god kundeservice. Holberg Fondene sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. 
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av vår berettigete interesse ved å gjennomgå søknadsdokumentene i en søkerunde. Dersom du ikke får stillingen som du har søkt på, slettes personopplysningene innen 300 dager etter søknadsfristens utløp. For søkere som blir ansatt, oppbevares søknadsdokumentasjon i hele ansettelsesperioden. Dersom ansatte slutter, slettes alle personopplysningene som hovedregel innen 60 dager til 5 år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.
  • På våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies inneholder ikke personopplysninger i seg selv, men de støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til CMS (Content management system), sikkerhet, og navigasjon på nettsidene. Vi har vurdert disse som nødvendige, og de lagres derfor uten samtykke.

Personopplysninger som er nødvendige for vårt kundeforhold med deg eller påkrevd av lovgivning vil være nødvendig å utlevere til oss før vi kan gjennomføre våre avtalerettslige forpliktelser med deg.

Til porteføljeadministrasjon bruker vi internt systemet Cairo fra Centevo. Cairo kjører på Centevo sine servere. Cairo driftes daglig av HFF, men Centevo sine konsulenter blir brukt ved oppgradering av systemet for den tiden arbeidet tar.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Databehandlere

Holberg Fondsforvaltning AS benytter databehandlere som leverandører av IT-systemløsninger for interne systemer og kundesystemer, og dermed ivareta eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av persondata med våre samarbeidende databehandlere. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en skriftlig henvendelse til Holberg Fondsforvaltning AS på post@holberg.no. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Automatiserte avgjørelser

Holberg Fondsforvaltning AS foretar ikke automatiserte avgjørelser basert på dine personopplysninger.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Endringer

Oppstår det en endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.