Skip to the content

Walt Disney – Ordinær generalforsamling 9.3.2022

På ordinær generalforsamling i Walt Disney (DIS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 42 200 stemmeberettigede aksjer i DIS US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.