Skip to the content

Wallenius Wilhelmsen – Ordinær generalforsamling 26.4.2022

På ordinær generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen (WAWI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 050 000 stemmeberettigede aksjer i WAWI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,25 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.