Skip to the content

Trex Co – Ordinær generalforsamling 5.5.2022 (1)

På ordinær generalforsamling i Trex Co (TREX US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene, med unntak av agendapunkt 3 som omhandlet kapitalutvidelse. Vi synes den forespurte fullmakten var for vid, og valgte å stemme imot styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 79 000 stemmeberettigede aksjer i TREX US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.