Skip to the content

Thermo Fisher Scientific – Ordinær generalforsamling 18.5.2022

På ordinær generalforsamling i Thermo Fisher Scientific (TMO US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 39 700 stemmeberettigede aksjer i TMO US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.