Skip to the content

The Toro Company – Ordinær generalforsamling 15.3.2022

På ordinær generalforsamling i The Toro Company (TTC US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 112 200 stemmeberettigede aksjer i TTC US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.