Skip to the content

The Toro Company – Generalforsamling 21.03.2023

På ordinær generalforsamling i The Toro Company   (TTC US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 96.700 stemmeberettigede aksjer i The Toro Company på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.