Skip to the content

The Sherwin-Williams Company – Ordinær generalforsamling 20.4.2022

På ordinær generalforsamling i The Sherwin Williams Company (SHW US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 30 600 stemmeberettigede aksjer i SHW US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.