Skip to the content

Tencent Holdings – Ordinær generalforsamling 18.5.2022

På ordinær generalforsamling i Tencent Holdings (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av agendapunkt 5 som omhandlet kapitalutvidelse. Vi synes den forespurte fullmakten var for vid, og valgte å stemme imot styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 554 200 stemmeberettigede aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.