Skip to the content

Tencent Holdings – Ekstraordinær generalforsamling 18.5.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Tencent Holdings (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 554 200 stemmeberettigede aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.