Skip to the content

Square Pharmaceuticals Ltd – Ordinær generalforsamling 24.12.2022

På generalforsamling i Square Pharmaceuticals Ltd (SQUARE BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 746 360 stemmeberettigede aksjer i SQUARE BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.