Skip to the content

S&P Global – Ordinær generalforsamling 4.5.2022

På ordinær generalforsamling i S&P Global (SPGI US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 31 400 stemmeberettigede aksjer i SPGI US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.