Skip to the content

Sanford Ltd/NZ – Ordinær generalforsamling 15.12.2022

På generalforsamling i Sanford Ltd/NZ (SAN NZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 804 400 stemmeberettigede aksjer i SAN NZ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,86 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.