Skip to the content

Sampo – Ordinær generalforsamling 18.5.2022

På ordinær generalforsamling i Sampo (SAMPO FH) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 stemmeberettigede aksjer i SAMPO FH på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.