Skip to the content

Salmar – Ekstraordinær generalforsamling 14.3.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Salmar (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 35 000 stemmeberettigede aksjer i SALM NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.