Skip to the content

SalMar ASA – Ekstraordinær generalforsamling 27.10.2022

På ekstraordinær generalforsamling i SalMar ASA (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 52 900 stemmeberettigede aksjer i SALM NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.