Skip to the content

Safaricom – Ordinær generalforsamling 29.07.2022

På ordinær generalforsamling i Safaricom (SAFCOM KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 6 297 000 stemmeberettigede aksjer i SAFCOM KN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.