Skip to the content

Prosus NV – Ordinær generalforsamling 24.8.2022

På ordinær generalforsamling i Prosus NV (PRX NA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på samtlige agendapunkter med unntak av punkt 2 og 7. Disse omhandler ledelsens lønn- og incentivprogram som vi synes er for generøst. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 44 593 stemmeberettigede aksjer i PRX NA på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.