Skip to the content

Pareto Bank – Ordinær generalforsamling 31.3.2022

På ordinær generalforsamling i Pareto Bank (PARB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 250 000 stemmeberettigede aksjer i PARB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.