Skip to the content

Otovo – Ordinær generalforsamling 26.4.2022

På ordinær generalforsamling i Otovo (OTOVO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 620 806 stemmeberettigede aksjer i OTOVO NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,18 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.